نقاشی دیجیتالی هالووین
کدوی کنده کاری شده از نمادهای جشن هالووین است که در شب 31 اکتبر برگزار می شود. در این شب مردم لباسهای عجیب و غیر مرسوم می پوشند، و کودکان برای گرفتن شیرینی و آجیل به در خانه های مردم می روند. شب هالووین به اعتقاد اقوام سلتی شبی بوده که دروازه بین دو دنیا باز می شود و ارواح به زمین می آیند، مراسم و نمادهای این شب در طول تاریخ تغییر پیدا کرده و به شکل کنونی در آمده است.
نظرات کاربران
UserName