نقاشی دیجیتالی هالووین
یکی از آداب بسیار رایج در هالووین trick-or-treat نام دارد، به این ترتیب که افراد- به خصوص کودکان - در گروههایی کوچک به در خانهها رفته و میگویند trick-or-treat به این معنی که: "چیزی بده تا اذیتت نکنیم" و صاحب خانه که به همین مناسبت خوراکیهایی تهیه کرده، چیزهایی در سبد آنها میگذارد. این رسم در واقع بازسازی اتفاقی است که در دوران گذشته و در روز "تمام مقدسین" یعنی هالووین، روی میداد و در طی آن فقرا به درب منزل ثروتمندان میرفتند و از آنها پول یا غذا میگرفتند و اگر کسی از کمک به آنها سرباز میزد، ارواح خبیث به سراغش میآمدند و خانه اش را ویران میکردند
نظرات کاربران
UserName