نقاشی دیجیتالی هالووین
مردم در شب جشن هالووین با اعتقاد به حضور ارواح (مخصوصا ارواح خبیثه ) و شیاطین لباس های عجیب و ترسناک می پوشند و کدوی با صورتک عصبانی درست می کنند تا در برابر ارواح گناهکار ایستادگی کنند و به شکل نمادین آنها را ترسانده و از میان خود برانند!!!
نظرات کاربران
UserName