نقاشی هالووین
جشن هالووین قدمتی 2000 ساله دارد و در اصل جشنی مذهبی بوده است که با آمیختن عقاید گوناگون و خرافات به شکل کنونی در آمده است، کدو و جادوگر از نمادهای این جشن هستند. رنگ نارنجی از رنگهای محبوب در جشن هالووین است و در قدیم معتقد بودند که گربه جادوگری است که تغییر شکل داده است.
نظرات کاربران
UserName