نقاشی هالووین
شب هالووین به اعتقاد اقوام سلتی شبی بوده که دروازه بین دو دنیا باز می شود و ارواح به زمین می آیند، مراسم و نمادهای این شب در طول تاریخ تغییر پیدا کرده و به شکل کنونی در آمده است. کدوی کنده کاری شده با شمع روشن در درونش از نمادهای هالووین می باشد. در قدیم در شب هالووین مردم با لباسهایی از پوست سر حیوانات سعی در فراری دادن ارواح خبیث داشتند که این امر امروزه به صورتکهای مختلف تبدیل شده است .
نظرات کاربران
UserName