نقاشی هالووین
یکی از اصلی ترین سمبل های هالووین کدوی تو خالی به شکل هیولاست. در سراسر دنیا چند روز مانده به جشن هالووین مردم کدو، ترب، شلغم و چغندر را جمع می کنند و با خالی کردن درونش آنرا به شکل چهره های ترسناک در آورده و در کنار جاده هایی که به سمت قبرستان می رود می آویزند.
نظرات کاربران
UserName