نقاشی دیجیتالی هالووین
استفادههای مختلفی که از کدو میشود، نشان دهنده تأثیر جشن برداشت رومیان بر مراسم شب هالووین است. جشن هالووین که در شب 31 اکتبر بر گزار می شود در اصل جشنی مذهبی بوده است که توسط اقوام سلتی برگزار می شده است و در طی زمان با آمیخته شدن به عقاید گوناگون و خرافات به شکل کنونی در آمده است.
نظرات کاربران
UserName