کدوتنبلهای هالووین
هالوین (Halloween) جشنی است که در 31 اکتبر برپاست و اساسا در ایرلند جشن گرفته می شده است. این جشن توسط این اقوام به آمریکا برده شد و امروزه در سراسر آمریکا و اروپا نیز برگزار می شود. ریشه این نام را Hallowe’en به معنای شب همه مقدسان است. تاریخ برگزاری آن نیز همیشه یکسان نبوده است. در نزد رومی ها این جشن در 13 ماه مای و بعدها در 1 ماه نوامبر برگزار می شده است.
نظرات کاربران
UserName