نقاشی دیجیتالی هالووین
کدوهای نارنجی رنگی که به اشکال مختلف بریده میشوند و با شمعی در داخلشان، به عنوان فانوسهای شب هالووین در همه جا دیده میشوند، جک فانوسی نام داشته و پیشینه ای سلتی دارند و داستان، مردی به نام جک است که محکوم شده بود تا پس از مرگ در دنیا سرگردان باشد.همچنین به دلیل ترس مردم در قرون وسطی از جادوگر ، گربه که از مظاهر جادوگری است به نمادهای هالووین اضافه شده است.
نظرات کاربران
UserName