نقاشی دیجیتالی هالووین
جشن هالووین با قدمت 2000 ساله ! و ریشه ای مذهبی در طول قرنها دستخوش تغییرات فراوانی شده به طوری که دعا و نیایش کشیشها به جشن و پایکوبی مبدل شده و حتی از هجوم شیطان پرستان هم در امان نبوده است و رنگهای سیاه و قرمز که مورد علاقه شیطان پرستان است به نمادهای آن اضافه شده است البته این قصه سر دراز دارد...
نظرات کاربران
UserName