غروب دریایی

دریا، پهنه بزرگی از آب شور است که با اقیانوس یا به عبارتی به آبهای آزاد راه داشته باشد. واژهٔ دریا همچنین به برخی از دریاچههای بزرگ نیز اطلاق شده است مانند دریای خزر و دریای مرده (بحرالمیت). در گویش فارسی دری افغانستان و تاجیکستان و دیگر نقاط آسیای میانه واژه دریا به معنای رود بکار میرود .در زبان پهلوی این واژه به ریخت drayâb بزرگترین دریاهای جهان اینهایند: دریای مدیترانه، دریای برینگ، دریای کارائیب، دریای اختسک

نظرات کاربران
UserName