ساحل خروشان هاوایی

در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: چهار چیز چهره را نورانی و روشن می کند که یکی از آنها تماشای گیاهان خرّم و سرسبز است .

نظرات کاربران
UserName