ماهی پنگوسی
پنگوسی گونه ای از ماهي های بزرگ حوزه جنوب شرقي آسيا است. اين خانواده شامل تعدادي ماهي گیاهخوار و گوشتخوار است كه همه بومي جنوب شرقي آسيا هستند و تا 45 سانتيمتر داخل آکواریوم رشد مي كنند . به خاطر اندازه ي بزرگشان شكار میشوند و ب عنوان غذا مورد استفاده قرار میگیرند. پنگوسي ها داخل طبیعت میتوانند تا 40 کیلو هم برسند و گاهی تا حد 150 تا 2 متر هم دراز بشوند. سرعت رشد آن ها خیلی زیاد است . پنگوسي ماهی ناراحت و عصبانی و پر جنب و جوشییست و دلیل آن بخاطر قدرت بينايي ضعيفییست که دارد و هم در پیدا کردن غذا و هم پیدا کردن مسیر دچار مشکل میشود. دمای مناسب برای این ماهی ۲۵ تا 30 درجه است و حالت شیمیایی آب نقش مهمی در زندگیش ندارد.
نظرات کاربران
UserName