سفره ماهی دردریا
این ماهی که به خاطر شاخکهایش چرتنه هم خوانده میشود بزرگترین نوع سفره ماهیها میباشد این گروه از ماهیها از گروههای خیلی نزدیک به کوسهها میباشند علیرغم اندازه آن این ماهی یک شکارچی خطرناک نیست او به آرامی در مسیر دریای باز شنا میکند و بالههای بزرگ خود را به آرامی به یگدیکر میزند و با استفاده از شاخکهای جلویی خود پلانگتونها و موجودات ریز دریایی را به درون دهان بزرگ خود هدایت میکند.
نظرات کاربران
UserName