ماهی فایتر
ماهی فایتر یا رزمجوی سیامی ، با نام علمی Betta splendens از ماهیان شهره آکواریومی است . واژه Betta از كلمه محلی waderbetah گرفته شده . گویش درست این کلمه Bet – tah است ولی اشتباها رایج شده که آن را مانند دومین حرف الفبای یونانی , Beta ؛ تلفظ کنند . واژه splendens هم كه نام گونه این ماهی است به معنی درخشان و با شکوه (Glittering , Bright) است و البته نام عمومی آن،ماهی جنگجوی سیامی(Siamese fighting fish)یا ماهی جنگنده یا فایتر (Fighter) است.سیام (Siam) نام پیشین تایلند بوده است . همچنین رفتار ویژه پرخاشگرانه این ماهی سبب شده كه آن را جنگجو بنامند . به طور كلی می توان از تایلند ، ویتنام و كامبوج (Cambodia) به عنوان خاستگاه این ماهی نام برد .
نظرات کاربران
UserName