لحظه انفجار خودروی بمب گذاری شده
این تصاویر مربوط است به لحظه انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در تایلند است که توسط مخالفان دولت جاسازی شده بود.
نظرات کاربران
UserName