مردی در حال شخم زدن زمین
گاوآهن یا خیش ابزاری در کشاورزی برای کندن و شخم زدن زمین دارای تیغه یا تیغههای فولادی سنگین که به وسیله چهارپا به ویژه گاو بر روی زمین کشیده میشود.
نظرات کاربران
UserName