نقاشی دیجیتالی مردی با تخیلاتش
تخیل روایتی است که در ذهن انسان پردازش شده و مغایرتی با واقعیت ندارد. داستان نویسان امروز با استفاده از تخیل، داستانها را به ابرمتنهای جذابی تبدیل میکنند تا خواننده جذب داستان شود. افسانههای تخیلی افسانه هایی هستند که در آن از عناصر غیر واقعی و غیر مادی استفاده شده است.
نظرات کاربران
UserName