والپیپر سبز
رنگ سبز يکي از رنگهايي است که در جهان بيش از بقيه رنگها ديده ميشود. رنگ سبز حالت آرام بخشي دارد و به عنوان سمبل شفقت و مهرباني و متعادل بودن روح و روان و رفتار به شمار ميرود. اين رنگ از طرفي دل رحمي، مهرباني و مودت و دوستي را در انسانها افزايش ميدهد. رنگ سبز روشن که به طيف نوري آبي نزديکتر است، در بسياري از درمانها مفيد واقع ميشود و بهترين رنگ براي درمان دردها محسوب ميگردد. اين رنگ در تقويت احساسات دوستي، اميدواري، ايمان و صلح بسيار موثر ميباشد.
نظرات کاربران
UserName