کشتی تجاری
کشتی تجاری به کشتیهایی که به حمل و نقل بار و مسافر میپردازند گفته میشود. بیشتر کشورهای جهان دارای ناوگان کشتیهای تجاری هستند. در طول جنگها از کشتیهای بازرگانی در راستای کمک نیروی دریایی کمک گرفته میشد و از آنها جهت حمل سربازها و ادوات نظامی استفاده میشد.
نظرات کاربران
UserName