قایقهای موتوری
اسکله (به انگلیسی: Quay یا Wharf) سازهای دریایی که به منظور پهلوگیری و مهار کشتی جهت بارگیری و باراندازی کالا ساخته میشود. اسکلهها معمولا در درون حوضچه بنادر که مکانی ایمن در برابر برخورد امواج و توفان است، ساخته میشوند.
نظرات کاربران
UserName