تصویر یکی از صحنه های بازی قتل در کوچه های طهران
قتل در طهران در حال حاضر بصورت کاملا دو بعدی و با کمک تصاویر شبه نقاشی زیبایی طراحی شده است اما عماد رحمانی (سازنده) میگوید که آنها قصد دارند تا کیفیتهای گرافیکی سهبعدی را نیز در بازی وارد کنند و حالت بازی را به دو و نیم بعدی تغییر دهند. او میگوید برای حل معماهای بازی باید بطور معمول بین دو حالت دو بعدی و سهبعدی تغییر حالت داد، زیرا بعضی از اشیا فقط در این حالت یافت میشوند و به همین دلیل برای حل معماها نیازمند استفاده از هر دو حالت خواهید بود. تمامی متون بازی توسط یکی از اساتید انجمن خوشنویسان جهت ارتباط بیشتر بین بازیکن و فضای داستان خوشنویسی شده است. به سبک بازیهای برتر ماجرایی شما در دیالوگ ها همانند یک کاراگاه حق انتخاب دارید و فضاهای بازی با توجه به داستان واقعی بازسازی شده اند. جهت ارتباط با فضای داستان بیش از 40 صفحه ی متنی در بازی قرار دارد و قابلیت HintSearch تنها یکی از ویژگی های بازی قتل در کوچه های طهران 1312 است.
نظرات کاربران
UserName