پلیکان زیبا درحال شنا
پلیکان نوعی پرنده است. بزرگترین عضو از خانواده پلیکانها پلیکان پا خاکستری به شمار میرود که در ایران نیز یافت میشود.
نظرات کاربران
UserName