مسجد ایالت صباح (Sabah State) در کوتا کینابالو (مالزی)
پيامبر خدا (ص) ميفرمايند: هرگاه آسيبها و آفتها فرود آيند، مسجديان در اماناند. (الجعفريات: ص ۳۹) رسول خدا(ص): هرکس براي خدا از دارايي حلال، خانه اي بسازد که خداوند در آن پرستش شود، خدا برايش در بهشت ، خانه اي از مرواريد و ياقوت خواهد ساخت. (کنزالعمال ج ۷ ص ۶۵۴)
نظرات کاربران
UserName