مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) در مدینه

مسجد النبی یا حرم محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله)، همچنین مسجد نَبوی یا مسجد پیغمبر، مسجد تاریخی مدینه است که در خاور شهر مدینه بنا شدهاست. این مسجد را پیامبر اسلام در سال نخست هجری و در نخستین روزهای ورود به مدینه به دست خود و به همراهی مهاجرین و انصار ساخت. آرامگاه پیامبر اسلام، که در منزل او واقع بود، پس از توسعه مسجد در آن قرار گرفت. این مسجد از معروفترین مسجدهای مسلمانان و از مهمترین زیارتگاههایشان به شمار میآید.

نظرات کاربران
UserName