مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) در مدینه

پس از پایان بنای مسجد قبا، حضرت محمد (ص) و مهاجران مکی، در میان استقبال پرشور انصار و یثربیان، راهی مدینه شدند. همهٔ قبایل مسلمانشدهٔ یثرب و پیرامونش، ضمن خوشآمدگویی به پیامبر، از او میخواستند تا در خانه و قبیله و منازلشان نشست کند، ولی ایشان ضمن اظهار مهر به لطف شیفتگان راه و رسمش، انتخاب محل سکونت را به قضای الاهی سپرد. ستور (مرکب)، کنار خانهٔ ابوایوب انصاری زانو زد و ایشان در آنجا سکنا گرفت و گفت:رَبِّ اَنزلنی مُنزَلاً مُبارَکاً، وَاَنتَ خَیرُالمُنزلینَ یعنی پروردگارم! در فرودگاهی خجسته فرودم آور، و تو بهترین فرودآورندگانی (مؤمنون، ۲۹). سپس ایشان از سهیل و سهم، یا سرپرستشان، و یا طایفهٔ بنونجار خواستار خریدن مربد شد تا در آنجا خانه و مسجدش را بنا نهد. تاریخنگاران به گواه منابع معتبر همنظر اند که در ساخت نخست مسجد، پیامبر همدوش با دیگر صحابهٔ بزرگ مهاجرین و انصار، بنا میکردهاست.

نظرات کاربران
UserName