سرزمین تاریخ و فرهنگ
بیست و نهم اردیبهشت تا چهارم خرداد به عنوان هفته میراث فرهنگی معرفی شده است. ایران سرزمینی مملو از آثار تاریخی، فرهنگی و اماکن طبیعی است که ۲۶ اثر آن در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.|منبع: ایرنا
نظرات کاربران
UserName