مسجد شاه فیصل در اسلام آباد (پاکستان)
نکتهاي که در برخي روايات به آن اشاره شده است اين که در ساختن مسجد نبايد تنها نياز فعلي مردم را در نظر گرفت بلکه بايد تا حد امکان نياز آيندگان را مدنظر داشت تا کمتر نياز به تخريب مسجد براي توسعه مکان آن باشد. در روايتي از پيامبر اکرم(ص) آمده است که پيامبر خدا، بر گروهي از انصار که براي خود مسجدي ميساختند وارد شد و فرمود: وسيع و جادار بنايش کنيد که در آينده آن را پر خواهيد کرد. (کنزالعمال ج ۷، السنن الکبري : ج ۲)
نظرات کاربران
UserName