تنهای تنها...
در این خانه انسانهایی زندگی میکنند که روزگاری بازوان پرتوان زندگی بودند. انسانهایی که هر کدام داستانی به اندازه یک کتاب را روایت میکنند و اکنون اگرچه کهنسالی توان آنها را گرفته اما همچنان سرشار از زندگی هستند. (مؤسسه خیریه کهریزک یا آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک یکی از نهادهای درمانی بزرگ در ایران است که در جنوب تهران و در نزدیکی شهر کهریزک بنا شده‌است)|منبع: تسنیم
نظرات کاربران
UserName