شناور آتش نشان- آتشخوار
نخستین شناور تندرو آتش نشان (آتشخوار) با تکیه بر توانمندی مهندسان و نیروهای متخصص بومی بزرگ ترین جزیره ایرانی خلیج فارس به ناوگان ایمنی منطقه آزاد قشم پیوست. این شناور دارای ۱۲.۵۰ متر طول و ۳.۵۰ متر عرض با قابلیت دریانوردی در آب های کم عمق و ساحلی با ارتفاع موج پایین است و به عنوان نخستین نمونه بومی شناور تندرو آتش نشان (آتشخوار) با تکیه بر توان و تخصص نیروهای بومی ساخته شده است.|منبع: ایرنا
نظرات کاربران
UserName