لاله زاری از لاله هایی با رنگهای مختلف
گل لاله در ادبیات فارسی مظهر شهید و کشته راه دوست است. گویند که چون سیاوش قهرمان مظلوم و باستانی ایران زمین کشته شد از قطرات خون او لاله دمید. لاله گلی زیبا و لطیف و دلنواز است. شکل آن چونان قلب آدمیان که مایه حیات آنان است می باشد. برگهای گل لاله بسیار شبیه قطره های خون است و گر چه خود خونین رنگ و سرخ می باشد، ته گل برگهای آن سیاه و داغدیده است، گویی که داغی بر دل دارد. شعری که در انقلاب اسلامی ایران به شکل یک شعار عمومی درآمد این بود "از خون جوانان وطن لاله دمیده" لذا گل لاله به عنوان سمبل شهید در بسیاری از جاها در ایران نقش بسته است حتی آرم جمهوری اسلامی ایران نیز شباهت به یک گل لاله دارد.
نظرات کاربران
UserName