لاله های صورتی
لاله گیاهی است بابرگهای نواری پهن و گلهای زیبا با رنگهای متنوع(قرمز-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-دورنگ و...)ازنظر باغبانی به دو گروه تقسیم می شود : لاله هایی با شاخه گلدهنده بلند که مناسب گل شاخه بریده هستند و لاله هایی بادمگل کوتاه و گلهای درشت که بیشتر در گلدان کشت می گردند. نیازهای طبیعی گل لاله عبارتند از: نور: آفتاب کامل تاسایه آفتاب. خاک : خاک باغچه+خاک برگ پوسیده+ماسه(بدون کود دامی) . عمق کاش : 12-20سانتیمتر. فاصله کاش 5-10سانتیمتر. رطوبت : آبیاری معمولی
نظرات کاربران
UserName