لاله هایی با رنگهای مختلف
برای کاشت پیاز گل لاله در گلدان ابتداء قطعه تیله شکسته ای را در ته گلدان قرار داده سپس گلدان را از خاک پر می کنند و آنگاه چهار پیاز را در آن میکارند. نوک پیازها باید از خاک بیرون باشد. تولید کنندگان گل فقط یک پیاز لاله را در یک گلدان نشائی می کارند. معمولا در موقع گاشت دور پیاز را ماسه میریزند تا رطوبت زیاد به آن صدمه نزند. محیط پیاز لاله ۱۱- ۱۲ سانتیمتر و وزنش در حدود ۳۵ – ۴۰ گرم باید باشد. یادآوری و تذکر این نکته ضرورت دارد که پیازها باید سالم و عاری از امراض باشند.
نظرات کاربران
UserName