لاله های زرد
شاید حدود پانصد سال است که لاله در هلند اهمیت اقتصادى پیدا کرده است. در دوره اى از قرن هفدهم میلادى که به "تولپو مالیا" معروف است (1637-1610) ارزش لاله به اوج خود رسید و قیمت بناى یک خانه با قیمت لاله هاى باغ آن برابر شد. اما امروز با پرورش و تولید انبوه گل، براى هر هلندى خرید لاله و نرگس برای باغ و باغچه اش میسر است. با این که امروزه پرورش گل لاله به هلند نسبت داده مى شود اما منابع تاریخى نشان مى دهد که منشأ لاله در هلند نبوده و چند صد سال پیش، این گل از طریق ترکیه به این کشور وارد شده است.
نظرات کاربران
UserName