لاله زرد با قطرات شبنم از نزدیک
تاریخچه ورود گل لاله به هلند به حدود هزار و دویست سال پیش بر می گردد کهاهالی ترکیه آن را از آسیای میانه به اروپا آوردند.هلندیها عاشق گلهای لاله شدند و شروع به تکثیر و بهتر کردن نسل آن نمودند. لالههای وحشی اولیه به بزرگی لالههای امروزی نبودند. امروزه کار تکثیر لاله و تجارت آن به جایی رسیده است که روزانه بین نه تا سیزده میلیون دلار گل لاله در بازار گل هلند به فروش می رسد.
نظرات کاربران
UserName