سه لاله صورتی و زرد
کاشت و نگهداری گل لاله به این صورت می باشد که : پیازها را در دمای ۱۵تا۲۰درجه انبار کرده ودر آبان ماه بکارید. خاک لاله باید زهکشی مناسبی داشته باشد تا پیازها نپوسند. گلدانها به مدت ۶هفته در دمای ۴درجه و۶هفته در دمای۵-۱۰ درجه قرار داده می شوند و سپس به گلخانه سرد(۱۵درجه)منتقل می گردند. به تدریج ریشه ها و برگها رشد کرده و بسته به گونه گیاه جوانه گل نیز ظاهر می شود.
نظرات کاربران
UserName