لاله های بنفش از نمای بالا
تعریف لاله از فرهنگ دهخدا : معمولا گلهای پیازداری را گویند که نام علمی آنها تولیپا واز خانواده لیلیاسه و آن از دسته سوسن ها و از تیره سوسنی هاست و کاسه و جام آن تشکیل جامی قشنگ و کامل میدهد. انواع لاله های وحشی در ایران عبارتند از: لاله داغدار قرمز و لاله زرد و لاله سفید . و لاله ای که در شیراز خودروست و گلهای سه رنگ دارد (پشت گل برگها قرمزرنگ و داخل آن سپیدداغدار) توسط پرفسور گائوبا استاد سابق دانشکده کشاورزی به افتخار حافظ نامگذاری شده است ، یعنی آن را تولیپا حافظ نامیده است.
نظرات کاربران
UserName