لاله زاری از لاله های زرد و قرمز و بنفش
شاید حدود پانصد سال است که لاله در هلند اهمیت اقتصادى پیدا کرده است. در دوره اى از قرن هفدهم میلادى که به "تولپو مالیا" معروف است (1637-1610) ارزش لاله به اوج خود رسید و قیمت بناى یک خانه با قیمت لاله هاى باغ آن برابر شد. اما امروز با پرورش و تولید انبوه گل، براى هر هلندى خرید لاله و نرگس برای باغ و باغچه اش میسر است. با این که امروزه پرورش گل لاله به هلند نسبت داده مى شود اما منابع تاریخى نشان مى دهد که منشأ لاله در هلند نبوده و چند صد سال پیش، این گل از طریق ترکیه به این کشور وارد شده است.
نظرات کاربران
UserName