زنبور روی گل
ازنیش زنبور عسل به علت خاصیت قلیایی و اسیدی بودن آن در درمان بیماریها، استفاده می کنند.
نظرات کاربران
UserName