آخوندک
شیخک ( آخوندک یا حشره ی دعا خوان) ماده شاید از بی رحم ترین حشرات دنیا باشد،چرا که بعد از جفت گیری،حشره ی ماده؛به حشره ی نر (همسرش) حمله کرده و آن را می خورد! هر دو جنس نر و ماده ی این حشرات شکارچی ماهری هستند و عمدتا از سایر حشرات تغذیه می کنند.این حشرات شکار خود را از قسمت سر شروع به خوردن می کنند.آنها حرکات شکار خود را به دقّت زیر نظر گرفته و در لحظه ای مناسب با باز کردن بازوان خود و حمله ای رعد آسا، آن را شکار می کنند. ضمنا این حشرات هم نوع خوار هم هستند!
نظرات کاربران
UserName