زنبور عسل درحال نشستن روی گل
زنبورهاي عسل تقسيم كاري جالب و بسيار دقيق و منظم درميان خود دارند؛كار ملكه زنبور عسل تخم ريزي است ملكه از لحاظ جثه از زنبوران ديگر درشت تر است و داراي موقعيت مخصوص است برخي از زنبورها مامورند تا درجه حرارت داخل كندو را درحال تعادل نگه دارند برخي از آنها مامور ساخت و مرمت كندو هستند كارگراني نيز كه مسئول نوشيدن شهد گلها هستند از كندو بيرون مي روند و هركدام از نوع مخصوصي از گلها استفاده مي كنند.
نظرات کاربران
UserName