سنجاقک
سَنجاقَک حشرهای است از راسته سنجاقکیان (Odonata).سنجاقکها شکارچیان سریعی هستند که طعمه خود را در هوا شکار میکنند آنها به طور استثنایی قدرت دید بالایی دارند و میتوانند حشرات در حال پرواز را تعقیب کنند و پاهای تیغه دار خود را در بدن طعمه فرو کنند بر خلاف این دسته از سنجاقکها سنجاقکهای یکروزه پرندگان ضعیفی هستند سنجاقک یکروزه بالغ غذا نمیخورد آنها طول زندگی کوتاهشان فقط میتوانند جفتگیری کنند و تخم بگذارند.
نظرات کاربران
UserName