قورباغه ی درختی
دانشمندان ايرلندي موفق به شناسايي 2 پروتئين در قورباغه درختي شدند که ميتوانند فرآيند رشد رگ هاي خوني را تنظيم کنند. به گزارش ايسنا، دانشمندان دانشگاه کوئين در بلفاست موفق به کسب لوح تقدير از مسابقه ابتکارات آينده پزشکي براي کار روي پوست قورباغه و وزغ شدند که ممکن است بتواند درماني براي 70 بيماري جدي تهديدکننده باشد. محققان اين تيم دريافتند پروتئين موجود در قورباغههاي درختي ميتواند رشد رگ هاي خوني را مهار کند و همچنين در کشتن تومورهاي سرطاني مورد استفاده قرار گيرد.
نظرات کاربران
UserName