قورباغه ی درختی
قورباغههای درختی (Hylidae) خانوادهای از قورباغهها هستند. قورباغههای درختی را در مازندران داروَک میگویند.از انواع آن میتوان به قورباغه درختی سبز اشاره کرد.در مازندران میگویند چون قورباغه درختی بخواند، نشان روز بارانی است. (مازندرانی: اگر داروک بخونده گنه وارش انه).
نظرات کاربران
UserName