کابين خلبان هواپیمای ایرباس(Airbus) A330
ایرباس آ-۳۳۰ (Airbus A330) یک هواپیمای مسافربری ساخته شرکت ایرباس است. این هواپیما از نوع هواپیماهای پهنپیکر بزرگ است که توانایی جابجایی تعداد زیادی مسافر دارد. کاربرد آن بیشتر در سفرهای بینالمللی و مسافتهای طولانی است. ساخت ایرباس آ-۳۳۰ از سال ۱۹۸۷ آغاز شد و نخستین بار در ۲ نوامبر ۱۹۹۲ به پرواز در آمد. طراحی و ساخت این هواپیما همزمان با ایرباس آ-۳۴۰ انجام شد و گمان میرود در آینده، هواپیمای ایرباس آ-۳۵۰ جای آن را بگیرد. ایرباس آ-330 در دو مدل 200 و 300 ارائه میشود که مدل 200 کوتاهتر میباشد.
نظرات کاربران
UserName