کابين خلبان هواپیمای ایرباس(Airbus) A380

هواپیمای آ-۳۸۰ دارای کابین خلبان شیشهای و مشابه سایر مدلهای ایرباس است. اندازه صفحههای نمایشگر اطلاعات بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر ( ۶ تا ۸ اینچ) است. ابزارهای ناوبری تمام اوتوماتیک هستند. کابین خلبان ایرباس آ-۳۸۰ دارای دوربین نمایش هواپیما از بیرون٫ صفحه کلید و دارای سیستم پیشرفته ناوبری و جهتیابی است.

نظرات کاربران
UserName