لاله های زرد داخل گلدان
به نظر میرسد نام گل لاله از کلمه لال یا همان لعل از زبان سانکسریت به معنی قرمز گرفته شده باشد. در این صورت یا نام این گل منشأ هندی دارد یا کلمه لال در فارسی هم به این معنی به کار میرفته است. علیرغم اینکه گل لاله به طور طبیعی در دشتها و کوهستانهای ایران میروید ولی مردم با ذکر گل لاله در واقع گل شقایق در ذهنشان نقش میبندد. حتی گل لال? شعر ترکی "لاله لر" همان شقایق است که در ویدئو کلیپ آن آشکار است. نکته جالب در مورد گل شقایق اینکه این گل در واقع نمونه وحشی و کوچکتر گیاه خشخاش است و حتی میتوان از آن مادهای شبیه به تریاک استخراج کرد.
نظرات کاربران
UserName