لاله های زرد درگلدانی زیبا
روانشناسي گل لاله :اين گل به معناي عاشق واقعي است و كسي كه اين گل را به ديگري هديه ميكند بيانگر اين است كه عاشق وي مي باشد .
نظرات کاربران
UserName