گل های لاله
لاله (نام علمی: Tulipa) نوعی گل است. بر طبق روایاتی این گل اصالتاً متعلق به ایران و آسیای میانه بودهاست. بیش از صد نوع لاله امروزه در جهان طبقه بندی شدهاست.مجموعه ای که پیش رو دارید از شاه گل طبیعت بهاری میباشد که سایت بزرگ دنیا شما را به مشاهده این تصاویر زیبا دعوت میکند.
نظرات کاربران
UserName