زندگی روستایی در خراسان شمالی
استان خراسان شمالی از جمله مناطقی است که به دلیل حضور اقوام مختلف به گنجینه فرهنگها شهرت یافته و جلوه این رنگین کمان فرهنگی و تنوع قومی را بخصوص در لباس محلی این نژادها بیشتر می توان دید. لباسهای سنتی زنان کرمانج و ترکمن خراسان شمالی لباس هایی اصیل و ایرانی است که طرح و نگار نقش بسته بر آن چشمها را به میهمانی طبیعت می برد .عجین بودن اسب با فرهنگ ترکمن در نیاز اجتماعی و معیشتی این قوم ریشه دارد. با توجه به نگاه اقوام ترکمن در خراسان شمالی به اسب، این حیوان در فرهنگ ترکمن نیز حضوری پررنگ یافته است و نشان از اهمیت و جایگاه خاص آن در میان این قوم است.فرش دو روی ترکمن در انحصار دستان توانمند زنان ترکمن خراسان شمالی است ،اوج هنر و ظرافت فرش ترکمن در فرش دورو به کار می رود که به لحاظ تکنیک، نقش و نگاره‌ها، ترکیب بندی و رنگ، در نوع خود منحصر به فرد و بی نظیر است.|منبع: ایسنا
نظرات کاربران
UserName